En jobkonsulent med kompetence inden for rekruttering, outplacement såvel som projektansættelse

Skal du til at føre en fyringsrunde i dit firma ud i livet, eller er du som chef måske tvunget til at afskedige en enkelt medarbejder? På et tidspunkt får du muligvis brug for at fyre en kollega. Hvad skal der så ske nu? Her kommer projektansættelse {www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Projektansaettelse-1.aspx} & outplacement {www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Outplacement.aspx} til at kunne bruges. Dette hænder ved, at de hjælper dig og den fyrede medarbejder igennem hele forløbet. Der vil ofte være flere forskellige anledninger til, at en virksomhed må fyre en del af sit personale. Sidste efterår befandt jeg mig som daglig leder for en regnskabsafdeling i den uheldige situation at skulle sige farvel til tre medarbejdere. I forbindelse med at afskedigelserne blev vedtaget, valgte vi at investere i outplacement plus projektansættelse for de ansatte, der fik en fyreseddel. Dermed havde vi nemlig en chance for at hjælpe dem videre med karrieren.

Adskillige organisationer har en ambition om at sørge for, at de afskedigede medarbejdere vil få det bedst mulige afsæt for meget hurtigt at komme godt på vej i karrieren samt privat. Ydermere har de planlagte projektansættelse foruden outplacement forløb for de berørte ansatte medført, at afdelingens øvrige personale har haft lettere ved at godtage forandringerne efter fyringerne. Outplacementforløbene viste sig af den grund at være en måde at udvise et socialt ansvar og skabe grobund for en optimal afvikling i en meget svær proces. Den fyrede medarbejder får en professionel konsulent under alle dele af outplacementforløbet. Såfremt man booker en rådgiver med ekspertise inden for rekruttering, outplacement plus projektansættelse, får man en måde at hjælpe i stedet for. Jobsøgningskonsulenten har desuden givet en effektiv individuel rådgivning, som har givet medarbejderne den bedst mulige assistance til at få kortlagt deres personlige kvalifikationer samt tænkelige muligheder i deres arbejdsliv.